Стивен Шор: американа 1970-х от фотографа, который предвосхитил инстаграм

Юрика, Калифорния, 1974. Автор Стивен Шор